Đăng Nhập
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng ổn định và phát triển

Xác định là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, trong những năm qua Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam  huyện Đăk Glei đã vượt qua mọi khó khăn, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. 

Đăk Glei là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, các yếu tố lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đã tạo nên tính đặc thù riêng của một huyện miền núi. Từ những ngày đầu cách mạng, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Đảng bộ huyện Đăk Glei, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết một lòng theo Đảng và cách mạng, vượt qua chông gai, thác gềnh, vượt qua những biến thiên của lịch sử, Mặt trận đã làm sáng ngời đường lối lãnh đạo của Đảng, đã xây đắp nên hình ảnh trung kiên và vững vàng của tổ chức mình trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn. Góp phần cùng với Đảng cộng sản Việt Nam làm nên sự nghiệp cách mạng vẻ vàng, chống giặc ngoại xâm, thống nhất non sông, giữ gìn hòa bình, đưa cuộc sống nhân dân đến ấm no hạnh phúc.

UBND xã Đăk Môn trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glei đã cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cực chăm lo cuộc sống cho Nhân dân, nhất là các tầng lớp, các nhóm xã hội gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhờ đó đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện luôn ổn định, đã tổ chức triển khai Cuộc vận động toàn dân đoàn kết “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015 và Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" từ năm 2016 đến nay bằng 47 tiêu chí thi đua thực hiện ở từng khu dân cư, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, gắn với tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay có 53 lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 7.327 lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 112/112 khu dân cư tổ chức đăng ký khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, cuộc vận động đã và đang trở thành phong trào sâu rộng trong mỗi khu dân cư, tiếp tục nâng cao ý thức của mọi người dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng, xây dựng, sửa chữa và bảo tồn nhà rông truyền thống, thành lập các đội múa xoang, cồng chiêng, đội văn nghệ, đội bóng đá, kịp thời phục vụ các dịp lễ hội của Nhân dân.

UBND huyện trao giấy khen cho các già làng tiêu biểu tại Hội nghị già làng năm 2018.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện như: Hội nông dân phối hợp tổ chức đổi mũ bảo hiểm, tập huấn Khuyến nông, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón. Hội Phụ nữ với phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm gia đình. Đoàn Thanh niên với khẩu hiệu“Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt”… góp phần đưa cuộc vận động thật sự đi vào đời sống Nhân dân. Cùng với đó cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và xây dựng "Quỹ vì người nghèo"  cũng đã được Uỷ ban mặt trận huyện tích cực triển khai đạt hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các xã, thị trấn đã phối hợp triển khai nhiều phương thức vận động xây dựng "Quỹ vì người nghèo". Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động được trên 3 tỷ 550 triệu đồng. Từ nguồn quỹ "Vì người nghèo” và các nguồn lực khác đã hỗ trợ và xây dựng được 111 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ khó khăn đột xuất, hỗ trợ nhân các dịp lễ, Tết. Ngoài cuộc vận động xây dựng "Quỹ vì người nghèo", Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên động viên kêu gọi các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ người nghèo và đồng bảo các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, những ngày giáp hạt, đã kịp thời ra lời kêu gọi cán bộ công chức và Nhân dân ủng hộ, với tinh thần "Miếng khi đói, bằng gói khi no" "Lá lành đùm lá rách", cuộc vận động đã thu hút được nhiều đối tượng tham gia.  Nhờ sự giúp đỡ của Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, gia đình chị Y Lét, thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2011, không có nhà ở phải ở tạm trong căn nhà tạm bợ, dột nát do 2 vợ chồng tạo dựng, cuộc sống của gia đình chị luôn khó khăn, năm 2014 gia đình chị được hỗ trợ tiền làm nhà ở. Có nhà ở gia đình chị đã yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Phụ nữ xã Mường Hoong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đăk Glei đã cùng với các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực cụ thể như: Công đoàn huyện đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng người cán bộ, công chức huyện “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Hội Nông dân đã vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Vận động hộ nông dân cải tạo vườn tạp, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên đã chú trọng trong việc tập hợp lực lượng thanh niên tham gia đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt phong tràoXung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội liên hiệp Phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Cựu chiến binh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Hội Người cao tuổi đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan”. Hội Chữ thập đỏ cũng đã tích cực trong việc đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, phòng ngừa thiên tai, cứu trợ xã hội. 

Trao nhà tình nghĩa cho Chị Y Lét thôn măng rao xã Đăk Pék.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiến tiến, cụ thể như gia đình Bà Y Banh, thôn 16/5 thị trấn Đăk Glei. Gia đình bà luôn là tấm gương sáng trong việc xây dựng gia đình nề nếp, mẫu mực, nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Hàng ngày, ông bà cùng nhau chia sẻ mọi công việc trong gia đình và giáo dục con cháu học hành chăm ngoan. Đến nay, dù đã qua 41 năm chung sống, nhưng ông bà vẫn giữ được tình cảm yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Hiện nay, các con của ông bà đều đã trưởng thành, có công việc và gia đình riêng. Hàng tuần vào ngày thứ 7, chủ nhật, dù ở xa hay gần, các con và các cháu ông bà lại về sum họp đông đủ. Trong bữa cơm sum vầy ấy, mọi người cùng chia sẻ với nhau những niềm vui hay nỗi buồn của cuộc sống, cũng trong mỗi dịp ấy, ông bà lại nhắc nhở, dạy bảo các con, các cháu về sự quý giá của hạnh phúc gia đình. Mặc dù ở hoàn cảnh nào, có khó khăn đến đâu, miễn là phải giữ được cái gốc là gia đình thì mọi việc rồi cũng sẽ giải quyết được. Tấm gương sáng về đạo đức và xây dựng gia đình của gia đình bà Y Banh đã tạo được tình cảm, sự quý trọng của người dân trong khu dân cư. Gia đình bà Y Banh thật sự là tấm gương sáng để các gia đình khác, đặc biệt là thế hệ trẻ ở khu dân cư học tập và noi theo.

Công tác phản biện xã hội trong 5 năm qua từng bước được tổ chức thực hiện, đã phản biện đối với 06 dự thảo Nghị quyết về Kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh trình các kỳ họp HĐND huyện, tiếp thu 13 ý kiến đóng góp của Nhân dân, tổ chức 60 cuộc tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng, giám sát 151 cuộc về việc thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội và việc xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn mới, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập, Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Thời cơ mới, vận hội mới của đất nước và ở địa phương cũng đặt ra những yêu cầu về đổi mới, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Không nằm ngoài xu thế đó, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đăk Glei tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Nông dân xã Đăk Pék tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhìn lại kết quả hoạt động trong 5 năm qua, công tác Mặt trận ở huyện Đăk Glei đã ghi thêm những thành tích mới. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là điểm tựa vững chắc để Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện khẳng định vai trò, vị thế của mình trong tiến trình xây dựng quê hương Đak Glei ngày thêm giàu đẹp, đồng thời là nền tảng, niềm tự hào để Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới với mục tiêu là: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Bích Hồng.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 06/05/2019 Lượt xem : 254
Quay Về