Đăng Nhập
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đăk Glei Quyết tâm vượt khó đi lên

           Ngày 01/11/1975 theo Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, hai huyện H30 và H40 được hợp nhất thành huyện Đăk Glei. Với diện tích tự nhiên 149.241,5 ha, dân số gần 10 ngàn người, có các thành phần dân tộc anh em như: Giẻ, Triêng, Tày, Nùng, Mường, Ba na, Gia Rai, Ha Lăng, Châu, Xơ Đăng.... cùng sinh sống.

 Là huyện miền núi vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum; Phía Bắc giáp với huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), phía Tây có đường biên giới dài 130 km giáp với Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Nam giáp với huyện Ngọc Hồi và phía Đông giáp với huyện Đăk Tô. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt bởi nhiều đồi núi và sông, suối, nền kinh tế còn lạc hậu, tự cấp, tự túc, trên 80% dân số sống du canh, du cư, phương thức canh tác lạc hậu, nạn đói giáp hạt thường xuyên xảy ra từ 2 đến 3 tháng, dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ chiếm trên 60% dân số, bệnh tật luôn đe dọa, an ninh quốc phòng có nhiều diễn biến phức tạp.

 

          Huyện Đăk Glei tổ chức diễn tập quân sự năm 2013.

40 năm đã trôi qua, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei luôn đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh đã không ngừng nỗ lực, vươn lên đạt được những thành quả tích cực có ý nghĩa quan trọng, tạo được dấu ấn khá rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường quốc phòng – an ninh và đối ngoại, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh và cả nước trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 đều đạt 11,55%. Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 44,5% năm 2010 xuống còn 42,8%. Công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,5% lên 24,6%, thương mại dịch vụ tăng từ 32% lên 32,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, tăng 79% so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm đều tăng, riêng trong năm 2014 đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2013. Tổng chi ngân sách trong 5 năm qua đạt trên 1.350 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm.

Mô hình nuôi heo rừng của gia đình Y Hai, làng Ri Nầm, xã Đăk Môn. 

Những năm đầu mới thành lập, huyện Đăk Glei đã lãnh đạo nhân dân tập trung tăng cường khai hoang, cải tạo đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân. Trong những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo giao đất, giao rừng đối với các hộ gia đình và cộng đồng dân cư, đề án phát triển lâm nghiệp được triển khai thực hiện theo hướng bền vững và đã đạt được một số kết quả nhất định. Vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được phát huy, ý thức bảo vệ rừng của nhân dân đã có nhiều chuyển biến, các ngành chức năng đã chủ động, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, giám sát chặt chẽ việc khai thác chế biến lâm sản, công tác phát triển rừng đã được chú trọng triển khai thực hiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ từng bước phát triển tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động ở nông thôn.

 

Khánh thành nhà Rông làng Măng Khênh, xã Đăk Man

 Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, 100% xã đều có đường ô tô đến trung tâm, đường liên thôn, liên xã cũng được đầu tư xây dựng, cơ bản bảo đảm lưu thông thuận lợi, thông suốt cả hai mùa mưa, nắng. Kết cấu hạ tầng trung tâm huyện và các xã được đầu tư mở rộng, 110/112 thôn, làng có điện lưới quốc gia, trên 97,5% hộ được sử dụng điện, trên 65,5% hộ gia đình ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực được nhân lên, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả, hệ thống trường lớp được chú trọng đầu tư, quy mô mở rộng. Nếu như khi mới thành lập huyện chỉ có 1 trường vừa học, vừa làm, thì đến nay huyện đã có Trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú huyện, Trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh, Phân hiệu trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh tại xã Đăk Choong; tất cả các xã, thị trấn đều có trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của toàn xã hội. 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được củng cố và nâng cao, kết quả chống mù chữ, phổ cập trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2015 được quan tâm chỉ đạo, việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã có nhiều tiến bộ, nếu như những năm đầu mới thành lập huyện, cơ sở, vật chất, trang thiết bị ngành y tế thiếu thốn nghiêm trọng, đội ngũ cán bộ y tế vừa thiếu, vừa yếu, thì đến nay mạng lưới y tế được xây dựng củng cố và kiện toàn từ huyện đến cơ sở, các xã đều có trạm xá, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên, trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 26,06%, trạm y tế các xã thị trấn đều có bác sỹ, 100% thôn, làng có nhân viên y tế, đạt 7 bác sỹ/vạn dân, có 50% số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2014 giảm xuống còn 1,84%. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, đã thành lập và triển khai xây dựng Trung tâm dạy nghề, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 22%. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 4%, triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung đầu tư phát triển hỗ trợ sản xuất đất ở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn được đầu tư xây dựng, nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân phát huy hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng, công tác quản lý bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa được tăng cường, di tích lịch sử, văn hóa được trùng tu tôn tạo. Toàn huyện có 89 nhà Rông truyền thống, 19 hội trường thôn, 62 đội cồng chiêng; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, hệ thống truyền thanh không dây được quan tâm đầu tư, sóng phát thanh, truyền hình được phủ kín hầu hết trên địa bàn khu dân cư. An ninh quốc phòng được tăng cường, nhân dân luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lạ mặt, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện thường xuyên. Công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên được chú trọng. Từ năm 2010 – 2015, toàn huyện đã kết nạp 583 đảng viên mới, vượt 29,55%, thành lập mới 2 Chi bộ, hợp nhất 2 Chi bộ trực thuộc để thành lập mới 1 Đảng bộ; Đến nay 100% thôn, làng đều có đảng viên, 111/112 thôn, làng có tổ chức Đảng, đạt tỷ lệ 99,1%.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện ra mắt trước Đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Huyện Đăk Glei đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đưa huyện Đăk Glei phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh quốc phòng. Nhìn về quá khứ, Đăk Glei hôm nay đã thật sự đổi mới, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

 

                                                                                          Bích Hồng.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 16/10/2015 Lượt xem : 2294
Quay Về