Bạn đang ở :   Hệ Thống Chính Trị
    Đăng Nhập

 

   Đóng

Thường trực Huyện ủy


 

Thông tin chung

Tên cơ quan: Huyện ủy Đăk Glei

Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: (0260) 3833102

Thường trực Huyện ủy:

- BÍ thư: Bà Y Ngọc
  Điện thoại: 
 
- Phó Bí thư Thường trực: Ông Nguyễn Quang Thủy
  Điện thoại:   

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Ông Hoàng Trung Thông
  Điện thoại: 
 
- Phó Bí thư: Bà Y Thanh
  Điện thoại: