Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Thông tin hoạt động

   Đóng
HUYỆN ĐOÀN

Huyện đoàn quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2019

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa trong cán bộ Đoàn, qua đó tạo tiền đề đẩy mạnh tổ chức các hoạt động, sự kiện, công trình… tại cơ sở, hướng về kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); ngày 26/02/2019, Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Hội nghị quán triệt các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, đồng chí Bùi Văn Đường – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Vũ, Phó Bí thư Huyện đoàn đề nghị các tổ chức cơ sở Đoàn phải luôn gắn việc rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo lời Bác trong công việc chuyên môn, đời sống hàng ngày nhằm xây dựng tác phong, lề lối cán bộ Đoàn; góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi toàn huyện. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên Đăk Glei thời kỳ mới trong từng khối đối tượng và xây dựng quê hương Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin, ảnh: Vũ Triều

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 03/03/2019 Lượt xem : 308
Quay Về