Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Danh bạ
    Đăng Nhập

HĐND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833105
Thường Trực HĐND:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

A Sô Lai

Chủ tịch

 

0976 875779

 

2

Đinh Văn Quý

Phó Chủ tịch

 

0981 122664

 

3

Ô Lý Sơn

Phó Chủ tịch

 

0987 309072

 

UBND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833105

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

4

Hoàng Trung Thông

Chủ tịch

060 3833 603

0973277979

thongcontum@gmail.com

5

Trịnh Xuân Lộc

Phó Chủ tịch

060 3833 248

0914039800

trinhxuanlocdakglei@gmail.com

6

A Phương

Phó Chủ tịch

0603 505595

0905 534052

phuongubdakglei@gmail.com

7

Đỗ Sum

Phó Chủ tịch

 

0914. 167129

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 0603833105

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

8

Nguyễn Văn Hiềng

Chánh Văn phòng

 

0982890245

hien69dakglei@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

 

01666028368

ubndvpdakglei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Thanh tra huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 060 3833155
Email: thanhtradakglei@gmail.com.

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

10

Trần Trọng Từ 

Chánh Thanh tra

060 3834221

0972 268333

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Địa chỉ: 175 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.
Điện thoại/Fax: 0603.833.860

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

11

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng

0603.834.189

0905.690.159

 

12

Nguyễn Khắc Trúc

Phó Chánh Văn phòng

 

01263667799

nguyenkhactruc@gmail.com

13

A Nhã

Phó Trưởng phòng

 

01672726595

 

Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:  060 3833119
Fax 060 3833413

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

14

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

0974096459

 

15

A Thảo

Phó Trưởng phòng

 

0983483166

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Dân tộc huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:
Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

16

Y Thi

Trưởng phòng

 

0988358216

ythi1963@gmail.com

17

Lê Văn Thế 

Phó phòng

 

0906582187

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Địa chỉ: Thôn 16/5  – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:
Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

18

A Thanh Sắc 

Trưởng phòng

060 3505 214

0905 207 170

 

19

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó phòng

 

01686489823

ymyhanh1602@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đăk Glei
Địa chỉ: 175 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.
Điện thoại: 060 3833131
Fax 060 3833 131

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

20

Đinh Cao Cường

Trưởng phòng

060 3833 649

0975527904

 

21

Đinh Thị Y Ngọc

Phó Trưởng phòng

 

0964212977

 

Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
 Điện thoại: 060 3833164
 Fax: 060 3833727

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

22

Nguyễn Văn Diệu

Chánh Văn phòng

060 3505 456

0979125599

dieudakglei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 593

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

23

Trần Văn Trường

Trưởng phòng

060 3833 121

0989676211

truongphat68968@gmail.com

24

Y Nhung

Phó phòng

0603 833593

1692220976

ynhung1976dakglei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Y tế huyện Đăk Glei
 Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 158
Fax (060) 3833 585

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

25

Lữ Thị Hoa

Phụ trách

060 3833 561

0986 649673

hoapytdl@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Tư Pháp huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 120

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

26

Nguyễn Thanh Hoài

Trưởng phòng

060 3833 120

 

 

 

Trần Cường Thịnh

Phó phòng

 

0376485208

 

Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
 Điện thoại: (Đang cập nhật)

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

27

Đinh Xuân Hòa

Trưởng phòng

 

0975422797

 

28

Y Thuận

Phó phòng

 

0976728969

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 0603 833122
  Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

29

Lê Hải Lâm

Trưởng phòng

 

0914 222881

hailam_861@yahoo.com.vn

30

Nguyễn Thị Thương

Phó phòng

 

0982 302207

nguyenthithuong78@gmail.com