Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Danh bạ
    Đăng Nhập

HĐND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833105
Thường Trực HĐND:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

A Sô Lai

Chủ tịch

 

0976 875779

 

2

Đinh Văn Quý

Phó Chủ tịch

 

0981 122664

 

3

Ô Lý Sơn

Phó Chủ tịch

 

0987 309072

 

UBND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833105

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Hoàng Trung Thông

Chủ tịch

060 3833 603

0973277979

 

2

Đỗ Sum

Phó Chủ tịch

 

0914. 167129

 

3

Rơ Châm Định

Phó Chủ tịch

 

0945861779

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 0603833105

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

 

01666028368

ubndvpdakglei@gmail.com

2

Nguyễn Văn Tứ

Phó Chánh Văn phòng

 

0978687279

kontummuaxuanve@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Thanh tra huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 060 3833155
Email: thanhtradakglei@gmail.com.

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Văn Diệu

Chánh Thanh tra

 

0979125599

 

2

Y Nhuần

Phó Chánh Thanh tra

 

0982936159

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
Địa chỉ: 175 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.
Điện thoại/Fax: 0603.833.860

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Trần Viết Cử

Trưởng phòng

 

0964656179

 

2

Nguyễn Khắc Trúc

Phó Chánh Văn phòng

 

01263667799

nguyenkhactruc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn 16/5 – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:  060 3833119
Fax 060 3833413

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

 

0974096459

 

2

A Thảo

Phó Trưởng phòng

 

0983483166

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Dân tộc huyện
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:
Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng phòng

 

0905.690.159

 

2

Lê Văn Thế 

Phó phòng

 

0906582187

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Địa chỉ: Thôn 16/5  – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại:
Email:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

A Thanh Sắc 

Trưởng phòng

060 3505 214

0905 207 170

 

2

Y Nhơn

Phó phòng

 

0935568310

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đăk Glei
Địa chỉ: 175 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.
Điện thoại: 060 3833131
Fax 060 3833 131

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Đinh Thị Y Ngọc

Trưởng phòng

 

0964212977

 

2

Phan Thanh Hòa

Phó Trưởng phòng

 

0905623070

 

Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
 Điện thoại: 060 3833164
 Fax: 060 3833727

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Văn Vĩnh

Trưởng phòng

 

 

 

2

Đinh Bá Thi

Phó Trưởng phòng

 

0338736827

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 593

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Lê Đức Dũng

Trưởng phòng

 

0983095473

dungvpub@gmail.com

2

Y Nhung

Phó phòng

0603 833593

1692220976

ynhung1976dakglei@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Y tế huyện Đăk Glei
 Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 158
Fax (060) 3833 585

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Lữ Thị Hoa

Phụ trách phòng

060 3833 561

0986 649673

hoapytdl@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Phòng Tư Pháp huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: (060) 3833 120

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Thanh Hoài

Trưởng phòng

060 3833 120

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
 Điện thoại: (Đang cập nhật)

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Đinh Xuân Hòa

Trưởng phòng

 

0975422797

 

2

Y Thuận

Phó phòng

 

0976728969

 

3

Trần Đình Nghệ

Phó phòng

 

0972155329

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
Điện thoại: 0603 833122
  Email: pgddakglei.kontum@moet.edu.vn

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Lê Hải Lâm

Trưởng phòng

 

0914 222881

hailam_861@yahoo.com.vn

2

Phạm Thế Anh

Phó phòng

 

0914222991

 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei
Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Văn Hiềng

Giám đốc

 

0982890245

hien69dakglei@gmail.com

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện Đăk Glei
Địa chỉ: Thôn 16/5 - Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

e-mail

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc

 

01686489823

ymyhanh1602@gmail.com