Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

 Ngày 28/4/2019, UBND huyện ban hành Thông báo số 71/TB-UBND v/v thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, như sau:

Các cơ quan, công sở treo cơ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019). Nghi thức treo cờ rủ thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức.

Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày tổ chức Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019).

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 02/05/2019 Lượt xem : 353
Quay Về