Đăng Nhập
THÔNG BÁO CHUNG

Danh sách tinh giản biên chế đợt 02 năm 2020 trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh đồng ý

 Theo thông báo phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt II năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh đã thống nhất tinh giản biên chế đối với 03 trường hợp như đề nghị của UBND huyện Đăk Glei.

 Chi tiết danh sách xem TẠI ĐÂY.

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 01/07/2020 Lượt xem : 410
Quay Về