Đăng Nhập

Thông tin chỉ đạo điều hành

   Đóng
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý,chấn chỉnh sử dụng đèn LED chiếu hình ảnh quảng cáo xuống đường

Nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng đèn LED chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng đường trên địa bàn huyện, gây ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

 Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo quy định tại khoản 4, Điều 8 Luật Quảng cáo: “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội”.

Ngày 04/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 725/UBND-CV v/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấn chỉnh sử dụng đèn LED chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng đường trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, tham mưu UBND huyện triển khai công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về hoạt động quảng cáo có sử dụng đèn LED chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng đường trên địa bàn; đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định nội dung, tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ về quảng cáo có sử dụng đèn LED trên địa bàn huyện theo đúng quy định.Phối hợp với các phòng, các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn: tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các cơ sở vi phạm hoạt động quảng cáo có sử dụng đèn LED chiếu hình ảnh quảng cáo xuống lòng đường. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về quảng cáo, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, văn minh đô thị trên các phương tiện đại chúng và các buổi sinh hoạt của cụm dân cư, khu phố.

Công văn 725/UBND-CV

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 05/06/2019 Lượt xem : 168
Quay Về