Bạn đang ở :   Thông báo - Cần biết > Tuyển dụng
    Đăng Nhập
TUYỂN DỤNG

Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020

 Ngày 24/6/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

 Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 25/06/2020 Lượt xem : 395
Quay Về