Bạn đang ở :   Tin tức
    Đăng Nhập
TIN TỨC

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh Kon Tum

Ngày 21/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1120/VP-TTHCC về việc thông báo danh mục sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Theo đó, thời gian qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, chuẩn hóa 2.004 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.606 thủ tục, cấp huyện 280 thủ tục, cấp xã 118 thủ tục). 

Đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đã cập nhật công  khai 353 dịch vụ công trực tuyến (233 dịch vụ công mức độ 3 và 120 dịch vụ công nức độ 4) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ truy cập và sử dụng: https://dichvucong.kontum.gov.vn. và sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp trong thời gian tới.

UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết, sử dụng dịch vụ.

Xem chi tiết danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 4 TẠI ĐÂY

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 22/04/2020 Lượt xem : 183
Quay Về