Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản năm 2018

 Sáng ngày 16/8/2018, tại trụ sở HĐND-UBND huyện, UBND huyện Đăk Glei tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản năm 2018. Đồng chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc nhà nước, Chi cục thuế, Ban QLDA GNTN huyện, Giám đốc, Kế toán và Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch và Kế toán phụ trách XDCB của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả giải ngân các công trình XDCB, công trình NTM… năm 2018 trên địa bàn huyện; lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan đã nêu ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của các chủ đầu tư, đơn vị đã cơ bản đảm bảo theo quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn cần chủ động, tăng cường trách nhiệm, tranh thủ thời gian, thời tiết để triển khai thực hiện đảm bảo quy trình, quy định làm cơ sở thực hiện thanh toán, giải ngân đến thời điểm 30/9 đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn; đồng thời đồng chí yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sau thời điểm 30/8/2018 mà dự án nào chưa có đầy đủ hồ sơ thủ tục và sau thời điểm 30/9/2018 dự án nào chưa thực hiện giải ngân đạt tối thiểu 30% kế hoạch vốn được giao thì tham mưu thực hiện ngay việc điều chuyển vốn hoặc trả vốn theo quy định, kiên quyết không để mất vốn.

Tin, ảnh: Đình Hùng

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 17/08/2018 Lượt xem : 364
Quay Về