Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban thường vụ Huyện ủy Đăk Glei làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kroong

Chiều ngày 01/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã có buổi làm việc với  Đảng ủy xã Đăk Kroong để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tham dự hội nghị có các đồng chí  trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.  Đồng chí Y Ngọc – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, UBND xã Đăk Kroong đã chỉ đạo, xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ. Do đó kết quả xã Đăk Kroong đã đạt được trong các lĩnh vực là tương đối khả quan. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm được 1.940,4 ha đạt 71,65%, diện tích cây trồng lâu năm 1.120,56 ha đạt 263,66% so với nghị quyết đề ra. Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: về Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, để đạt được mục tiêu này, xã đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng để kiểm đếm công việc và giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện. Chương trình giảm nghèo bền vững đã được triển khai đầy đủ, đúng đối tượng thụ hưởng, qua đó góp phần cải thiện đời sống cho Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: đã tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và đảng bộ cấp trên... Số lượng đảng viên mới được kết nạp luôn đảm bảo về số lượng, chất lượng...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã Đăk Kroong đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đây đề ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hướng đến việc thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Y Ngọc - Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã Đăk Kroong tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế, trong đó hướng đến việc phát triển những thế mạnh của địa phương; kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đang triển khai trên địa bàn xã; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng về tội phạm, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ sắp tới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đảng bộ xã Đăk Kroong đã đề ra trong những năm tiếp theo.

T/h: Minh Đức - Y Đông

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 03/10/2019 Lượt xem : 542
Quay Về