Bạn đang ở :   Tin tức > Kinh tế - chính trị
    Đăng Nhập
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện – Tổng kết hoạt động HĐND khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016

 Sáng ngày 28/4/2016, tại Hội trường 16/5, HĐND huyện Đăk Glei tổ chức Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 Tham dự Kỳ họp có đồng chí Y Thị Bích Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei; đồng chí Hoàng Trung Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, đại diện Thường trực HĐND - UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011 - 2016 của UBMTTQVN huyện; Tờ trình về việc điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đăk Glei đến năm 2020 và định hướng năm 2025; Tờ trình về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình kế hoạch đầu tư và phát triển Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút, xã Đăk Kroong giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo thẩm tra của ban KT - XH về các tờ trình của UBND huyện và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện về: Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt của Hội thẩm toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết về việc điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đăk Glei đến năm 2020 và định hướng năm 2025, Nghị quyết về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết kế hoạch đầu tư và phát triển Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút, xã Đăk Kroong giai đoạn 2016 - 2020.     

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND huyện Đăk Glei khóa XIII đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, thể hiện vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương và thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, góp phần tạo những bước phát triển mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với tổng số 30 đại biểu HĐND huyện, trong quá trình hoạt động có một số thay đổi về nhân sự đến nay còn 26 đại biểu, giảm 04 đại biểu do chuyển công tác khác. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 15 kỳ họp trong đó 11 kỳ họp thường kỳ và 04 kỳ họp bất thường. Qua 15 kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành 72 Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương và có tính khả thi, là cơ sở quan trọng để UBND huyện, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 7,1 tỷ đồng năm 2010 lên 19,812 tỷ đồng năm 2015, bằng 2,8 lần so với năm 2010; Công tác đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; Lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm và thu được nhiều kết quả tốt; Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và tư pháp được đẩy mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Những vấn đề dân sinh bức xúc, an sinh xã hội được quan tâm, tập trung giải quyết, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Thực hiện giám sát giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện và các ban đã có 51 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc giám sát  tập trung vào lĩnh vực kinh tế như: Công tác xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, quản lý đất đai, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các chế độ chính sách cho người nghèo, cho học sinh, Chương trình xây dựng nông thôn mới, thu chi các loại quỹ do Nhân dân đóng góp, ủng hộ... Qua giám sát đã kịp thời phát hiện và đưa ra được giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực. Quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri được cải thiện, niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên. HĐND huyện, xã, thị trấn đã từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

 

Tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đã có 07 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng giấy khen.

 Y Đông – Đình Hiều

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 04/05/2016 Lượt xem : 658
Quay Về