Bạn đang ở :   Tin tức > Thông tin tuyên truyền
    Đăng Nhập

Thông tin tuyên truyền

   Đóng
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hiệu quả chính sách tín dụng sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Qua gần 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng, chính sách xã hội, Chỉ thị đã đem lại cuộc sống ấm no hơn cho những hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Đăk Glei, công tác cho vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Đăk Glei đã được thực hiện một cách hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, vai trò của các Hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đều được phát huy hết mức, tạo được kênh kết nối giữa các hội viên với Ngân hàng, tuyên truyền cho dân, các tổ trưởng, vay vốn, nắm bắt được tình hình của các hộ một cách kịp thời, cũng là trong những giải pháp, giúp người vay và bên cho vay gần nhau hơn.

Chỉ thị 40 đã đi vào cuộc sống của người dân và kết quả này đánh dấu sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền, từ chỗ dư nợ vay thấp, tỉ lệ nợ đọng, nợ khó đòi cao, người dân đã tiếp cận được nhiều nguồn vốn hơn, dư nợ cao hơn, qua đó góp phần, giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn huyện còn 3.876 hộ.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei đạt trên 270 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách cho vay 7.450 hộ, thu hút trên 500 lao động.

Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei tuyên truyền sử dụng vốn đúng mục đích và đối chiếu dư nợ

Việc triển khai Chỉ thị 40, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành, có trách nhiệm trong tuyên truyền, hướng dẫn, ra soát, để khai thác nguồn vốn có hiệu quả.

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện luôn bám sát chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy và các đoàn thể chính trị xã hội, để kịp thời chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách tới tận tay đối tượng thụ hưởng.

Không chỉ chú trọng trong việc cho vay mà Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei còn thường xuyên phối hợp cùng với Đảng ủy xã, các tổ chức hội, đến tận các hộ vay để kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình. Chị thị 40 thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Theo báo cáo năm 2018, doanh số thu nợ trên địa bàn huyện đạt gần 50 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 79 tỷ đồng, đến ngày 31/ 12/2018, tổng dư nợ từ 15 chương trình tín dụng đạt 258.246 tỷ đồng tăng gần 29 tỷ đồng so với đầu năm, tỉ lệ tăng trưởng đặt 12,59% hoàn thành 99,91% kế hoạch tăng trưởng năm 2018. Thông qua 15 chương trình tín dụng chính sách, trên 11.000 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, trong đó có gần 4.384 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei giải ngân cho hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác tại xã Đăk Pék

 Từ năm 2014 đến nay, NHCSXH huyện đã giải ngân trên 250 tỷ đồng để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay, nguồn vốn cho vay cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, song nhu cầu vay vốn của người dân vẫn còn rất lớn.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, vai trò của Đảng đối với hoạt động tín dụng xã hội được tăng lên, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh, an tâm đầu tư sản xuất, ổn định đời sống. Không chỉ có thế, chính Chỉ thị 40 đã kéo cả hệ thống chính trị vào cuộc, qua đó nâng cao trách nhiệm của địa phương với người dân.

Bài, ảnh: A Lộc

Trung tâm VT-TT-DL&TT huyện

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 31/07/2019 Lượt xem : 191
Quay Về