Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei nên tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội của xã Xốp huyện Đăk Glei tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trước thực tế này UBMTTQ xã Xốp đã tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự thôn làng.

Hiện nay, toàn xã Xốp đã xây dựng được 7 tổ an ninh trật tự, 7 tổ tự quản an toàn xã hội, 7 người có uy tín trên 7 thôn, bản. Từ năm 2015 trở lại đây, toàn dân đã đăng ký cam kết khu dân cư không có tội phạm, khu dân cư không có người khai thác trái phép lâm sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

Công an xã tuyên truyền Luật bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn xã hội tại Xốp Dùi, xã Xốp .

Ông A Ruổi - Chủ tịch UBND xã Xốp cho biết: Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con trên địa bàn xã về chặt phá rừng trái phép, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật kể các phương tiện, xử lý các đối tượng khi mà khai thác vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật.

Xác định từng hoạt động có trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy phong trào nêu cao năng lực của đội ngũ của cán bộ làm công tác Mặt trận và trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Măt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng thời điểm, từng địa phương.

Bà Y Đóa, Chủ tịch  UBMTTQ Việt Nam xã Xốp cho biết: Để thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận đã phối hợp với ban ngành đoàn thể tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Để huy động tài năng, trí tuệ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là 12 xã, thị trấn, 112 khu dân cư đã có những việc làm cụ thể và đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua đó khối đại đoàn kết toàn dân cũng không ngừng được tăng cường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vân động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực và có sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Qua hoạt động, UBMTTQ các cấp cũng đã đề cao vai trò làm chủ của Nhân dân theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Từ đó nâng cao nhận thức và tạo được sự tin tưởng đồng thuận của Nhân dân, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, UBMTTQ các cấp đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền.

Bà con, Nhân dân xã Đăk Choong ra quân nạo vét kênh mương

Bà Y lệ Hương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Glei cho biết: Thời gian vừa qua, MTTQVN các cấp đã tăng cường làm tốt công tác dận vận. Qua công tác dân vận muốn tạo được sự đồng thuận cho Nhân dân phát huy vai trò phản biện, giám sát, phản biện xã hội của Nhân dân đối với các chương trình dự án được đầu tư trên địa bàn đặc biệt trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các nội dung liên quan đến đổi mới phương thức hoạt động của chúng tôi đưa mục tiêu hoạt động của MTTQVN các cấp hướng về cơ sở với tinh thần gần dân, sát dân, hiểu dân, để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Chúng tôi muốn khắc phục được những tình trạng hoạt động hình thức trong hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể.

Từ các phong trao thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã khẳng định được vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo niềm tin ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: A Lộc

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/10/2018 Lượt xem : 283
Quay Về