Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Từ ngày 01/3/2019, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng

Thống đốc Ngân hàng nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT và văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo và các chương trình khác nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.


Kiểm tra đối chiếu vốn tại tổ TK&VV.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2019, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng.

Thông qua 14 chương trình tín dụng cho vay như: vay vốn nước sạch, sản xuất kinh doanh, vay vốn HSSV, hộ nghèo, cận nghèo……Các chương trình tín dụng chính sách cũng đã tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với công tác khuyến nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi để tăng năng suất, tăng thu nhập cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được nhân rộng, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tin, ảnh: Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 09/04/2019 Lượt xem : 169
Quay Về