Bạn đang ở :   Tin tức > Văn hóa - Xã hội
    Đăng Nhập
VĂN HÓA - XÃ HỘI

Giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2019

Sáng ngày 12/4/2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019. Đ/c Bùi Văn Đường -  Phó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị giao ban công tác khoa giáo.

Trong quý I, các đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường cơ sở vật chất, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XI) về ‘‘Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế’’; triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’, công tác phát triển, đào tạo nghề, tạo việc làm được tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả.. Ngành y tế tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện, cách ly điều trị, xử lý triệt để các ổ dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực khoa giáo của ngành, đơn vị mình trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền trong việc quán triệt chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chương trình làm việc năm 2019 của BTV Huyện ủy và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các ngành trong khối rà soát lại các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Huyện ủy đã và đang thực hiện có gì vướng mắc, vấn đề gì mới phát sinh cần phối hợp với Ban Tuyên giáo để tham mưu cấp ủy tiếp tục có các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo trong thời gian tới. Nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành trong khối khoa giáo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Minh Đức - Y Đông

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 19/04/2019 Lượt xem : 137
Quay Về