banner
Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thông báo: Bảng giá đất, vật kiến trúc, cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3-1-2020

UBND tỉnh ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024), bảng giá cây trồng, bảng giá nhà, công trình xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Bảng giá đất ở tại đô thị

2. Bảng giá đất ở tại nông thôn

3. Bàng giá đất nông nghiệp

4. Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng

5. Bảng giá các loại cây trồng

Phụ lục nguyên tắc và phương pháp áp dụng mức giá bồi thường

 

Số lượt xem:44

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: ; Fax: ; Email: vanphongubnddakglei@gmail.com.
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.
2608 Tổng số người truy cập: 1118 Số người online:
TNC Phát triển: