banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 55/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/12/2021
Người ký:
Trích yếu: Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về chuyên đề giám sát việc triên khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đâu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành: HĐND huyện
File đính kèm: Tại đây

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

452628 Tổng số người truy cập: 388 Số người online:
TNC Phát triển: