banner
Thứ 7, ngày 22 tháng 6 năm 2024
Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện
23-5-2023
   I. Thông tin chung:
Tên cơ quan: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Đường Lê Văn Hiến, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
Điện thoại: 02603.505.908
   II. Thông tin lãnh đạo
Giám đốc: Đinh Bá Thi                           
Điện thoại: 0338.736.827
Phó Giám đốc: Từ Anh Dũng                
Điện thoại:: 0905.234.578
  III. Khái quát chung
  1. Vị trí, chức năng: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Đăk Glei, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có dấu và tài khoản riêng. Trung tâm tự chủ về kinh phí hoạt động.
Trung tâm có chức năng: Tổ chức thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực: Môi trường đô thị, cấp nước sinh hoạt, bến xe, công viên, cây xanh vĩa hè, chợ trung tâm thị trấn, Lò mổ gia súc tập trung, điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, quản lý khai thác các công trình hạ tầng đô thị, công trình công cộng.
  2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Quản lý sửa chữa, vận hành khai thác có hiệu quả nhằm phát huy hết năng lực thiết kế các công trình công cộng đã được xây dựng trong khu vực trung tâm huyện trên toàn thị trấn và xã Đăk Pék.
b) Cung cấp nước sinh hoạt cho các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình.
c) Thu gom xử lý rác thải, duy tu bão dưỡng các công trình đô thị trong khu vực huyện (Công trình hạ tầng khu vực trung tâm huyện: công trình cấp nươc, cây xanh, quản lý chợ).
d) Quản lý công tác dịch vụ như bến xe huyện nơi dừng đỗ của xe vận tải khách.
đ) Xây dựng phương án thu từ các nguồn: Phí vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, bến xe, chợ trung tâm huyện, lắp đặt đồng hồ sử dụng nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo đúng theo quy định.
e) Được cung cấp các văn bản về chính sách pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao.
g) Cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực: Cấp nước, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bến xe, quản lý vận hành điện công cộng, quản lý chợ...
h) Liên doanh liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ được giao.
* Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei.


Số lượt xem:2542
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1022559 Tổng số người truy cập: 2014 Số người online:
TNC Phát triển: