banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
27-12-2020
      Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
      Điện thoại: (060) 3833105
 Thường trực Hội đồng nhân dân :
- Chủ tịch HĐND huyện: Ông A Phương
  Điện thoại: 0905534052
- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông A Sô Lai
  Điện thoại: 0976875779
  Email: aslai.dakglei@kontum.gov.vn

 

Số lượt xem:8393
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059450 Tổng số người truy cập: 3324 Số người online:
TNC Phát triển: