banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2023
Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
27-12-2020
      Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei
      Điện thoại: (060) 3833105
 Thường trực Hội đồng nhân dân :
- Chủ tịch HĐND huyện: 
  Điện thoại: 
- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông A Sô Lai
  Điện thoại: 0976875779
  Email: aslai.dakglei@kontum.gov.vn

 

Số lượt xem:4997
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

586134 Tổng số người truy cập: 236 Số người online:
TNC Phát triển: