banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tài liệu Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14/06/2024)

Tài liệu Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/11/2023)

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (06/10/2023)

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/7/2023)

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/06/2023)

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tháng 03/2023)

Tài liệu tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 10/2022)

Tài liệu kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu tiếp xúc cử trí trước Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu tiếp xúc cử trí sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời, Giấy triệu tập, Chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021

info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1059461 Tổng số người truy cập: 3345 Số người online:
TNC Phát triển: