banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Glei
23-5-2023
     I. Thông tin chung:
          Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Glei
          Địa chỉ: số 13 Lê Hồng Phong, thị trấn Đăk Glei, Kon Tum
          Email: Bqldakglei@gmail.com
          II. Thông tin lãnh đạo:
          Giám đốc: Nguyễn Văn Hiềng
          SĐT: 0982.890.245
          Phó giám đốc: 
          SĐT: 
    III. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
     1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
     * Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Glei được tổ chức lại trên cơ sở sắp xếp lại Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Đăk Glei tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND huyện Đăk Glei, trong đó bổ sung thêm nhiệm vụ phát triển quỹ đất và phát triển cụm công nghiệp.
    - Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và trực tiếp điều hành quản lý dự án các dự án được UBND huyện giao trên địa bàn huyện Đăk Glei.
    - Quản lý, tiếp nhận nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.
    - Nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định.
    - Nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác theo yêu cầu
    - Trực tiếp giám sát thi công xây dựng khi đủ năng lực theo quy định
    - Thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất, đấu giá đất và Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Glei.
    2. Tổ chức bộ máy hoạt động.
     - Nhân sự: Tổng cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động (10 người), trong đó 01 giám đốc ban; 01 phó giám đốc; 01 kế toán trưởng và 07 cán bộ kỹ thuật.
    + Từng viên chức được Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực và chuyên môn, đảm bảo hoàn thành công việc được giao theo vị trí đề án việc làm đã được UBND huyện Đăk Glei phê duyệt.

Số lượt xem:5196
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1011009 Tổng số người truy cập: 1351 Số người online:
TNC Phát triển: