banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 24 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 24 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 23 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 23 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 22 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 21 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 21 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 20 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 19 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 19 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 18 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 17 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 16 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 15 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 14 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 14 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 13 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 13 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 12 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 11 năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 11 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 10 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 09 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 08 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 07 năm 2024

Trang sau
info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1009341 Tổng số người truy cập: 2154 Số người online:
TNC Phát triển: