banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 08 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 07 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 06 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 05 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 04 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 03 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 02 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 01 năm 2024

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 51 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 50 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 48 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 49 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 47 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 46 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 45 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 44 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 43 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 42 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 41 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 39 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 38 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 37 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 36 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 35 năm 2023

Lịch công tác của HĐND - UBND huyện tuần 34 năm 2023

Trang sau
info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn


865412 Tổng số người truy cập: 2305 Số người online:
TNC Phát triển: