banner
Thứ 7, ngày 15 tháng 6 năm 2024

Công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 02 năm 2024

Đăk Glei: Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đăk Gllei đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục...

Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn huyện tháng 8/2023

V/v công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 7 năm 2023

Huyện Đăk Glei nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, huyện Đăk Glei luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

V/v công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 4 năm 2023

về việc công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 3 năm 2023

info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1010155 Tổng số người truy cập: 3826 Số người online:
TNC Phát triển: