banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Quy hoạch 04 - Sử dụng đất

Quy hoạch 03 - sử dụng đất

Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Nghĩa trang nhân dân huyện đăk glei, tỉnh kon tum

Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Glei

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Kế hoạch tiếp đón và làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023

Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei

Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2023 của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Kế hoạch triển khai phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện năm 2023

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ thướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk GLei năm 2023

Quyết định về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2023

Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Glei

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đăk Glei

Thông báo Công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (Tỉ lệ 1/500) phía Đông sông Pô Kô, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Glei

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 (Chỉ tiêu Tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn đạt từ 75% trở lên; 100% cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường)

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND v/v ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) phía Đông sông Pô Kô, thị trấn Đăk Glei

Quyết định điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 2025

Trang sau
info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1015264 Tổng số người truy cập: 1712 Số người online:
TNC Phát triển: