banner
Thứ 3, ngày 18 tháng 6 năm 2024
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
27-12-2020

A. Thông tin chung

      Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei

      Địa chỉ: 450 Hùng Vương, Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đăk Glei, Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: 0603.833105

Lãnh đạo UBND huyện:

- Chủ tịch UBND huyện: Bà Y Thanh

  Điện thoại: 0985578005

  Email: ythanh.dakglei@kontum.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác quy hoạch: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Kế hoạch Đầu tư,Tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phân bổ điều chỉnh kế hoạch ngân sách. Lĩnh vực xây dựng cơ bản; công tác nội chính: tổ chức, bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính và địa giới hành chính, thanh tra; Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ; Nhiệm vụ đột xuất nhạy cảm, những giải pháp quan trọng có tính đột phá...

 - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện : Ông Đỗ Sum

  Điện thoại: 0914. 167129

  Email: dsum.dakglei@kontum.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng; giáo dục - đào tạo; lao động, người có công và xã hội; dân tộc, ứng dụng CNTT, công tác tôn giáo, trang thông tin điện tử, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư pháp, y tế, văn hóa, thông tin, du lịch, bảo hiểm, truyền thanh, truyền hình, giao thông, thủy điện, khoa học công nghệ; thay mặt UBND huyện giữ mối quan hệ với các ban tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ban chỉ đạo 04, Tòa án nhân dân huyện, VKS nhân dân huyện; Chi cục THADS huyện và Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện; giúp Chủ tịch UBND huyện xử lý vấn đề thường xuyên về công tác ngoại vụ, biên giới. Là người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện (theo lĩnh vực phụ trách).

 - Phó chủ tịch UBND huyện: Ông Rơ Châm Định

  Điện thoại: 0945 861779

  Email: rcdinh.dakglei@kontum.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Môi trường, khoáng sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, định canh, định cư, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, tái định cư; Giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thay mặt UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp với khối Mặt trận, đoàn thể và quản lý hoạt động của các Hội.

 

Số lượt xem:9657
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1015301 Tổng số người truy cập: 1855 Số người online:
TNC Phát triển: