banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1303/UBND-NV 12/6/2024 Công văn về việc đăng ký thi đua năm 2024
366/BC-UBND 12/6/2024 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Quý II năm 2024
364/BC-UBND 12/6/2024 Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
365/BC-UBND 12/6/2024 Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
137/QĐ-UBND 12/6/2024 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Glei
170/KH-UBND 12/6/2024 KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Glei
360/BC-UBND 11/6/2024 Báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Glei
361/BC-UBND 11/6/2024 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024
362/BC-UBND 11/6/2024 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Glei (đến thời điểm 30/5/2024) và ước thực hiện năm 2024
358/BC-UBND 10/6/2024 Báo cáo tình hình hoạt động của BCĐ phát triển KTTT huyện Đăk Glei
168/KH-UBND 10/6/2024 Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
357/BC-UBND 10/6/2024 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2024, đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 và các chính sách giảm nghèo
167/KH-UBND 10/6/2024 Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024
355/BC-UBND 9/6/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
356/BC-UBND 9/6/2024 Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XV của UBND huyện
165/KH-UBND 9/6/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 215-KH/HU ngày 08-5-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TCT262 ngày 22-3-2024 của Tổ Công tác 262 giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
1283/UBND-NV 9/6/2024 Công văn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo,đơn vị và viên chức không giữ chức vụ quản lý năm học 2023-2024
353/BC-UBND 9/6/2024 Báo cáo tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc của dự án:Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei
166/KH-UBND 9/6/2024 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024
164/KH-UBND 9/6/2024 Kế hoạch tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2024
Trang sau

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1005363 Tổng số người truy cập: 177 Số người online:
TNC Phát triển: