banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 6 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
765/UBND-VHTT 23/4/2023 Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Giỗ tổ Hùng Vương
43/BC-UBND 30/1/2023 Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022)
792/BC-UBND 17/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2022
683/BC-UBND 13/11/2022 Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
668/BC-UBND 10/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ nă 2023
542/BC-UBND 25/9/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 9 tháng đầu năm 2022
347/BC-UBND 27/6/2022 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
362/BC-UBND 26/6/2022 Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
323/BC-UBND 19/6/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
303/BC-UBND 7/6/2022 Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 30/5/2022)
121/KH-UBND 28/4/2022 Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
108/KH-UBND 15/4/2022 Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện
116/QĐ-UBND 31/3/2022 ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
133/BC-UBND 17/3/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2022
56/KH-UBND 4/3/2022 Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
25/KH-UBND 9/2/2022 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Glei
290/KH-UBND 31/12/2021 Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022
286/KH-UBND 30/12/2021 Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện
54/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện.
55/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về chuyên đề giám sát việc triên khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đâu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện.
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

586171 Tổng số người truy cập: 348 Số người online:
TNC Phát triển: