banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
27-12-2020

      Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

      Điện thoại: (060) 3833105

 

Thường trực Hội đồng nhân dân :

- Chủ tịch HĐND huyện: Ông Hoàng Trung Thông

  Điện thoại: 0976 875779

  Email: hoangtrungthong.dakglei@kontum.gov.vn

 

- Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông A Sô Lai

  Điện thoại: 0976875779

  Email: aslai.dakglei@kontum.gov.vn

 

Số lượt xem:4236
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

452717 Tổng số người truy cập: 622 Số người online:
TNC Phát triển: