banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023


library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
54/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện. get_app
55/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về chuyên đề giám sát việc triên khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đâu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện. get_app
56/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc triển khai Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đông nhân dân huyện vê phương án khoán bảo vệ rừng cho cộng đông dân cư thôn đôi với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê hiện đang do ƯBND xã quản lý get_app
57/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. get_app
58/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 get_app
59/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đất bạc màu trên địa bàn huyện năm 2021 (phần bổ sung). get_app
60/NQ-HĐND 20/12/2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Đăk Glei. get_app
info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Đăng Dự - Phó Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

452645 Tổng số người truy cập: 430 Số người online:
TNC Phát triển: