banner
Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024, cụ thể như sau:

Huyện Đăk Glei tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính

Căn cứ Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnhKon Tumvề tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện cô...

Chủ trương, quan điểm của Đảng và triển khai của Chính phủ về cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Việc hình thành chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân là một quá trình tìm tòi, đổi mới tư duy, sáng...

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa huyện Đăk Glei năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND huyện Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đ...

Ngày 22/02/2024 Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, Kế hoạch xác định nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 như sau: Về Nội dung tuyên truyền: Công tác thông tin, tuyên...

Đăk Glei trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Huyện Đăk Glei luôn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, đảm bảo an toàn thông tin mạng, đáp ứng cơ bản trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động hành chính, quả...

Công an huyện Đăk Glei đẩy mạnh cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ

Thời gian qua, Công an huyện Đăk Glei đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bên cạnh thực hiện các giải pháp cải cách hành chính trong nội bộ, Công an huyện đã đặc biệt chú trọng...

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đăk Glei

Ngày 02/08/2023, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum do đồng chí Đoàn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Hội đồng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Đăk Glei. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng...

info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Glei
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Người phụ trách chính: Ông Đỗ Đăng Dự, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email: vphdndubnd.dakglei@kontum.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1016721 Tổng số người truy cập: 1152 Số người online:
TNC Phát triển: