banner
Thứ 3, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 37 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 36 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 35 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 34 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 33 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 32 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 31 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 30 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 29 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 28 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 27 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 26 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 25 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 24 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 23 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 22 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 21 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 20 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 19 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 18 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 17 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 16 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 15 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 14 năm 2021

Lịch công tác của HĐND-UBND huyện tuần 13 năm 2021

Trang sau
info THÔNG BÁO
Hinh Anh Hoi dong nhan dan
Hinh Anh
monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: 02603 833105 ; Fax: 02603833105; Email: ubnd.dakglei@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

2608 Tổng số người truy cập: 190 Số người online:
TNC Phát triển: