Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Đăk Choong
    Đăng Nhập


Thông tin chung
Tên cơ quan: UBND xã Đăk Choong
Địa chỉ Thôn Mô Mam - xã Đăk Choong
Số Điện thoại:  
Email:  
Vị trí, chức năng: Đơn vị hành chính cấp xã
Nhiệm vụ, quyền hạn: Ủy ban nhân dân xã thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 31 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền UBND, cụ thể:
- Xây dựng, trình HĐND xã quyết định các nội dung: Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã.
+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phận quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.
+ Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho UBND xã.
   
Thông tin lãnh đạo đơn vị
Họ tên: A Nhã
Chức danh Chủ tịch UBND xã Đăk Choong
Số Điện thoại 0372 726595
Email:  
Lĩnh vực phụ trách Phụ trách nội chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (khối chính quyền); Địa giới hành chính; Thi đua - khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng cơ bản; công tác dân vận khối chính quyền; cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn xã; Thủy lợi, Thủy điện, xây dựng nông thôn mới; khoa học - công nghệ; thương mại, dịch vụ.
Phụ trách địa bàn thôn Đăk Glây và công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực: Công an, Quân sự, văn phòng - thống kê, ban tài chính; thanh tra; khoáng sản; xây dựng cơ bản; Nội vụ (trừ lĩnh vực tôn giáo); Nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ lãnh vực nông nghiệp)
- Chủ tài khoản ngân sách xã.
   
Họ tên: A Tương
Chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Choong
Số Điện thoại O167.873.4231
Email: atuongdakchoong622@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách Giáo dục, Y Tế, Văn hóa - Thông tin; Lao động - Thương binh và xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; kinh tế - hạ tầng; công tác Dân tộc; thanh niên; Đất đai - Tài nguyên môi trường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; Giao thông; xây dựng; công tác tôn giáo; trạm truyền thanh không dây; kinh tế hợp tác - hợp tác xã; lâm nghiệp; thủy sản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi công tác Tư pháp - hộ tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo (các trường hợp phức tạp, còn có ý kiến khác nhau phải báo cáo Chủ tịch UBND xã trước khi quyết định); công tác thi hành dân sự; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tín dụng vay vốn phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện.

Đắk Choong là xã miền núi huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, trung tâm xã nằm trên trục tỉnh lộ 673, cách trung tâm thị trấn Đắk Glei khoảng 26 km về phía Đông Bắc (cách QL14 khoảng 11 km về phía Đông).Có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc: giáp huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Phía Nam: giáp xã Xốp.

- Phía Đông: giáp xã Mường Hoong.

- Phía Tây: giáp xã Đắk Man và xã Đăk Pék.

Xã Đắk Choong có diện tích tự nhiên 12.155,84 ha, đất đai phì nhiêu với 1.809,90 ha đất sản xuất nông nghiệp và 8.877,43 ha đất lâm nghiệp rất phù hợp với phát triển cây công nghiệp có giá trị hàng hóa cao gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Hiện nay, toàn xã có 9 thôn, làng với 665 hộ và 2.896 nhân khẩu, đây là nơi cư ngụ của đồng bào dân tộc Dẻ, Nùng, Tày và người Kinh, trong đó chủ yếu là dân tộc Dẻ.

3:25 CH | 02/02/2015

        Trong những năm qua, mặc dù cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Đăk Choong đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, nhưng đời sống vật chất của người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với những hộ dân ở làng Kon Riêng xã Đăk Choong sau cơn lũ lịch sử năm 2009, nhiều hộ dân vẫn còn sống trong những căn nhà lụp xụp, vì thế mong ước có một ngôi nhà mới kiên cố để an cư lạc nghiệp mãi chưa thành hiện thực.