Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Đăk Kroong
    Đăng Nhập

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Đăk Kroong

Địa chỉ: xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

SĐT: 02603 505212

Email: ubxadakkroong@gmail.com

II. Thông tin lãnh đạo

Ông A Thẳng - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 01658 474667

Email: athangthien@gmail.com

Y Loan - Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 01202 602712

Email: pctxadakkroong@gmail.com

 

Xã Đăk Kroong là 1 xã miền núi, vùng cao nằm ở phía Nam huyện Đăk Glei, cách trung tâm huyện 15km. Đắk Kroong có diện tích tự nhiên là 8.663,18 ha. Có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp: Thị trấn Đăk Glei và xã Đăk Nhoong.

- Phía Nam giáp: xã Đăk Môn.

- Phía Tây giáp: xã Đăk Long.

- Phía Đông giáp: huyện Ngọc Hồi.

Xã Đăk Kroong có 6 thôn, trong đó có 5 thôn nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh: Thôn Đăk Sút, Đăk Túc, Đăk Gô, Đăk Wâk và Đăk Bo. Riêng thôn Nú Vai nằm cách đường Hồ Chí Minh khoảng 5km, hướng Tây Bắc của xã.

 Dân số: xã Đăk Kroong có tổng 763 hộ, 3.562 khẩu, trong đó: Đồng bào dân tộc thiểu số là 733 hộ, với 3.482 khẩu.

Về dân tộc: Dân tộc chính là Dẻ Triêng, chiếm khoảng 97,8% dân số toàn xã; số còn lại là một số hộ người Kinh đến sinh sống.