Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Đăk Môn
    Đăng Nhập

Đăk Môn là 1 xã vùng cao, miền núi của huyện ĐăkGlei, cách trung tâm huyện khoảng 30km về phía Nam. Đăk Môn có diện tích tự nhiên 6.436,05ha, chiếm 4,30% diện tích toàn huyện

               - Vị trí địa lý:

Từ 1405140’’  đến 1405840’’ Vĩ độ Bắc

Từ 10703815’’  đến 10704330’’ Kinh độ Đông

- Ranh giới tứ cận:

+ Phía Bắc giáp: xã Đăk Long.

+ Phía Nam giáp: Huyện Ngọc Hồi.

+ Phía Tây giáp: Xã Đăk Long.

+ Phía Đông giáp: huyện Đăk Tô.

Xã Đăk Môn gồm 12 thôn: Lanh Tôn, Đăk Nai, Đăk Giấc, Broong Mỹ, Broong Mẹt, Măng Lon, Kon Boong, Đăk Tum, Măng Lon, Đăk Xam, Ri Nầm và Ri Mẹt. 04 thôn nằm dọc theo Đường Hồ Chí Minh, gồm: thôn Đắk Giấc, Broong Mỹ, Broong Mẹt và Lanh Tôn. Thôn Đăk Nai nằm cách trục đường Hồ Chí Minh khoảng 1km. 7 thôn còn lại nằm dọc theo trục đường liên xã, đường liên thôn

Đăk Môn có 12 thôn, gồm 1.279 hộ, với 5.352 khẩu, trong đó: hộ là đồng bào DTTS là 1.163 hộ (chiếm 90,93%), còn lại hộ kinh là 116 hộ, trong đó nữ 2.886 khẩu, chiếm 53,9% (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 4.844 khẩu).