Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Mường Hoong
    Đăng Nhập
1:23 CH | 21/12/2017

 Ủy ban nhân dân xã Mường Hoong thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua bò sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Mường Hoong năm 2017.