Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Ngọc Linh
    Đăng Nhập
10:28 SA | 21/12/2017

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua giống lúa Nhị ưu 838 thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Ngọc Linh năm 2017.

10:25 SA | 21/12/2017

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua bò sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Ngọc Linh năm 2017.

10:18 SA | 21/12/2017

 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua trâu sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Ngọc Linh năm 2017.

10:16 SA | 21/12/2017

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua bò sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Ngọc Linh năm 2017.