Bạn đang ở :   Các xã, Thị trấn > Xốp
    Đăng Nhập

THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan:

Ủy ban nhân dân xã Xốp

Địa chỉ:

Xã Xốp – ĐăkGlei – Kon Tum

Số điện thoại:

0603 505 324

Email:

ubxaxop@gmail.com

           

Lãnh đạo

Họ tên:

A Ruổi

Chức danh:

Chủ tịch UBND xã

SĐT:

0167 367 2937

Email:


Xốp

   Đóng
1:34 CH | 21/12/2017

 Ủy ban nhân dân xã Xốp thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua bò sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Xốp năm 2017.

1:30 CH | 21/12/2017

 Ủy ban nhân dân xã Xốp thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút rọn gói thầu: Mua bò sinh sản thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững xã Xốp năm 2017.