Đăng Nhập
3:50 CH | 06/05/2019

Xác định là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, trong những năm qua Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam  huyện Đăk Glei đã vượt qua mọi khó khăn, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. 

4:58 CH | 12/09/2018

 Báo cáo Tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 xem TẠI ĐÂY

5:05 CH | 30/03/2018

Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND công nhận thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

10:44 CH | 01/11/2017

 Đăk Glei là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Kon Tum, có đường biên giới dài 130 km chung với nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Với vị trí chiến lược quan trọng đó, ngay sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã chiếm Tây Nguyên, trong đó chúng đặt một vị trí chiến lược quan trọng tại Đăk Glei.

9:51 CH | 31/10/2017

 Ngày 01-11-1975, Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã ra Nghị quyết hợp nhất hai huyện H30 và H40 để thành lập lại huyện Đăk Glei.

7:41 SA | 29/03/2017

 Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ huyện Đăk Glei đã góp phần cùng các xã, thị trấn thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện.

1:56 CH | 10/03/2017

 Với vai trò là tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ để thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở. Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong những năm qua, trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đăk Glei. 

10:23 SA | 16/01/2017

 Sau kỳ thu hoạch gặp mưa, cây cà phê xứ lạnh đón tiết trời nắng ấm của mùa khô Tây Nguyên lại cho mầm nụ mới. Nhìn cây cà phê đang phục hồi sau kỳ cho quả, nụ hoa li ti đầu các cuốn lá xanh bóng mượt trong rét nhẹ, bà con hy vọng một mùa cà phê thắng lợi nữa lại về.

2:45 CH | 17/11/2016

 Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định điều đó, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn đang từng ngày thay đổi.

3:45 CH | 08/09/2016

 Đăk Glei là huyện miềm núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum được thụ hưởng Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Được khởi động vào tháng 11/2014, đến năm 2015 dự án chính thức tiếp nhận triển khai các nội dung cơ bản.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối