Đăng Nhập
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với công tác xây dựng nông thôn mới

 Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định điều đó, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn đang từng ngày thay đổi.

 Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glei đã xây dựng kế hoạch đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, lồng ghép dân vận với các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động Nhân dân cùng nhau tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Đăk Pek tham gia nạo vét kênh mương

         Đ/c Y Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glei cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi xã, thị trấn vận động Nhân dân tham gia xây dựng từ 3 đến 5 công trình, góp phần thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các xã, thị trấn đều hoàn thành kế hoạch năm 2016 giao, điển hình như xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Kroong và thị trấn Đăk Glei.

         Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng với Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn đã vận động Nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình cầu treo dân sinh. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau. Tại xã Đăk Pek, Ủy ban Mặt trận xã đã phát huy thế mạnh của mình, tuyên truyền mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân trên địa bàn xã, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và do nhà nước hỗ trợ; vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nổi bật từ đầu năm 2015 đến nay, xã Đăk Pek đã vận động nhiều hộ dân hiến đất mở đường, xây dựng cầu treo dân sinh, đóng góp ngày công để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

          Bà Cao Thị Bình - Chủ tịch UBMT xã Đăk Pek nói: sau khi kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được triển khai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Pek đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp công sức, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã nâng cấp sửa chữa được 3 tuyến đường liên thôn. Đó là tuyến đường từ thôn 14b đến thôn Đăk Rú dài 1 km; tuyến đường từ thôn Đăk Rú đến thôn Đăk Ven dài hơn 2 km; tuyến đường từ thôn 14a đến thôn Pên Sal Pêng dài hơn 1 km. Ngoài ra, Nhân dân còn chung sức sửa chữa 2 cầu treo dân sinh và gần 3 km mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho hơn 3 ha đất nông nhiệp của thôn Pên Sal Pêng và thôn Đăk Rú.

           Có thể nói, không chỉ ở xã Đăk Pek, mà tại các xã khác trên địa bàn huyện Đăk Glei, Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tự nguyện đóng góp ngày công lao động, đắp các tuyến đường lầy lội, làm vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã. Quan trọng hơn cả, người dân thấy được trách nhiệm của mình, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như tự chỉnh trang nhà cửa khang trang sạch đẹp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới gồm các nhóm hộ sản xuất lúa, nhóm hộ chăn nuôi bò sinh sản, nhóm hộ nuôi heo rừng, nhóm hộ nuôi gà.

          Anh A Xí, thôn 14a, xã Đăk Pek tâm sự: Thấy bà con lối xóm không có đường đi, gia đình tôi đã bàn bạc và thống nhất hiến trên 500 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, bây giờ bà con lối xóm có đường nhựa để đi lại, gia đình tôi rất vui mừng phấn khởi vì đã làm được điều có ích cho xã hội.

Thành công trong xây dựng nông thôn mới của huyện Đăk Glei là nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xã hội hóa và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở; mọi hoạt động trong xây dựng điều do Nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia, chính vì thế đã phát huy tối đa tính dân chủ cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của người dân.

Thực hiện: Bích Hồng

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 17/11/2016 Lượt xem : 814
Quay Về