Đăng Nhập
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Đăk Glei 40 năm hình thành và phát triển

 Ngay sau khi thành lập, Đăk Glei là một huyện nghèo, xuất phát điểm thấp so với các huyện trong tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

 Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiều đường lối, chính sách ra đời đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các ban, ngành và nhân dân trong huyện. Nhờ chủ trương này, huyện Đăk Glei đã khai thác được những tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, khí hậu và tiềm năng đất đai, lao động, biến tiềm năng thành sức mạnh cho sự phát triển. Đến đầu năm 2015, huyện Đăk Glei đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 

 

Nhân dân xã Đăk Choong đang thu hoạch lúa.

        Trong nông nghiệp, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, người dân Đăk Glei đã ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh cây lúa, đưa cây sắn, ngô lai và một số cây trồng khác vào trồng ở những nơi đất trống, đồi núi trọc và các thửa ruộng không chủ động được nguồn nước tưới tiêu, bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả nhất để tăng thu nhập cho người nông dân. Nhờ đó, từ chỗ thiếu lương thực, giờ đây Đăk Glei đã đảm bảo được an ninh lương thực trên địa bàn. Bình quân lương thực năm 2015 đạt trên 350 kg/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 4%. 

.

Huyện Đăk Glei trên đà phát triển

          Về chăn nuôi, toàn huyện có tổng đàn gia súc, gia cầm là 57.433 con, tăng hơn 10 ngàn con so với năm 2010. Điều đáng ghi nhận là người dân tham gia chăn nuôi đã thay đổi được nhận thức, chuyển dần từ tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Nhiều hộ chăn nuôi đã thực sự quan tâm đến phát triển đàn, tiêm phòng gia súc, gia cầm.

          Về nông nghiệp, một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cao su, cà phê, bời lời, ngô lai được triển khai trồng phù hợp với các tiểu vùng. Công tác lâm nghiệp chuyển dần từ khai thác rừng tự nhiên sang trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Huyện cũng đã triển khai trồng mới 5 triệu ha rừng, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho hơn 3 ngàn hộ gia đình, đã góp phần nâng cao độ che phủ của rừng lên 72%. Các tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã đều được bê tông hóa, đặc biệt từ khi có đường Hồ Chí Minh đi qua đã làm cho diện mạo kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu đô thị cửa ngõ phía bắc của Tây Nguyên.

Tài nguyên của huyện đang được phát huy, nhiều nhà máy thủy điện được đầu tư xây dựng, mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng như thủy Điện Đăk Mi xã Đăk choong, thủy điện Đak Mét thị trấn Đăk Glei, thủy điện Ngọc Linh… Một số dự án đã được đầu tư xây dựng nhằm tránh lũ cho người dân như: Khu tái định cư tại Làng Pêng Lang xã Đăk Blô, Tân túc xã Mường Hoong, Tu Cú xã Ngọc Linh, Đăk Sút xã Đăk Kroong… đây là một tiền đề quan trọng để nhân dân Huyện Đăk Glei phát triển kinh tế vững vàng hơn trong tương lai.

Ông A Đon, xã Đăk Man đang chăm sóc cây cà phê của gia đình

Cơ sở hạ tầng, văn hoá - xã hội có nhiều bước tiến đáng ghi nhận, với nhận thức công tác xây dựng cơ bản phải đi trước một bước, huyện Đăk Glei đã tập trung các nguồn vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn từ Chương trình 135, 132, 167… để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Ngoài các nguồn vốn trên, hàng năm, huyện còn đầu tư hàng chục tỷ đồng vào xây dựng "Điện - đường - trường - trạm" với nhiều hạng mục công trình lớn như: Công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, các công trình công cộng như: Trụ sở làm việc các xã, thị trấn, trường học, trạm xá được xây dựng mới khang trang hơn. Hệ thống kênh, mương, đập thủy lợi được kiên cố hóa giúp nhân dân yên tâm sản xuất.

Về giáo dục, huyện Đăk Glei đã hoàn thành  phổ cập giáo dục tiểu học, xoá mù chữ từ năm 2009, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa của huyện, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng khởi sắc. Tính đến nay toàn huyện có 5.557 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 40 thôn, làng được công nhận là thôn, làng văn hóa. Đài truyền thanh - truyền hình luôn đảm bảo thời lượng tiếp, phát sóng nhằm thực hiện tốt chức năng thông tin - tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu giải trí cho nhân dân. Là huyện miền núi có nhiều dân tộc sinh sống, công tác quốc phòng của huyện được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. An ninh chính trị luôn được giữ vững và ổn định là nền tảng vững chắc cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh, từ đó đề ra những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện. Công tác phát triển và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cũng được coi là nhiệm vụ then chốt. Đến  nay huyện Đăk Glei có 59 tổ chức cơ sở đảng với 2.053 đảng viên. 

Một góc thị trấn Đăk Glei hôm nay

          40 năm đã trôi qua, nhưng với ý chí và hành động của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc Huyện Đăk Glei anh hùng, đã thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân trong huyện quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước đưa huyện Đăk Glei giàu về kinh tế, ổn định về chính trị xã hội, vững mạnh về an ninh quốc phòng.

  Bích Hồng

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 09/09/2015 Lượt xem : 2146
Quay Về