Đăng Nhập
TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Dự án giảm nghèo Tây Nguyên triển khai tại xã Xốp đã giúp người dân vươn lên giảm nghèo bền vững

 Đăk Glei là huyện miềm núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum được thụ hưởng Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Được khởi động vào tháng 11/2014, đến năm 2015 dự án chính thức tiếp nhận triển khai các nội dung cơ bản.

 Năm 2015, xã Xốp được thụ hưởng từ Dự án này với tổng số vốn 950 triệu đồng. Bước đầu triển khai thực hiện dự án, các hộ nghèo tại xã Xốp chưa quen với cách làm ăn mới, sau khi được cán bộ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Đăk Glei đến từng hộ gia đình hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật, cách trồng và chăm sóc các loại cây con, giống mới có năng xuất cao, đến nay 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Xốp đã biết cách làm ăn mới.

 

Tiểu dự án trồng ngô lai tại thôn Kon Liêm đã cho thu hoạch

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Dự án tại xã Xốp đã có 4 tiểu dự án được hình thành gồm: Tiểu dự án chăn nuôi gà tại thôn Xốp Nghét có 9 nhóm, 117 hộ tham gia, với 3.510 con gà, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ nuôi 30 con gà; Tiểu dự án trồng ngô lai tại thôn Kon Liêm có 1 nhóm, 15 hộ tham gia, với 3 hec ta, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ trồng từ 2 đến 3 sào ngô lai; Tiểu dự án chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Xốp Dùi có 1 nhóm, 10 hộ tham gia, với 10 con, mỗi hộ được hỗ trợ nuôi 1 con bò sinh sản; Tiểu dự án trồng lúa nước tại thôn Tân Đum có 4 nhóm, 52 hộ tham gia, với 4 hét ta, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ gieo cấy từ 0,5 đến 1 sào lúa nước 2 vụ.

 

Tiểu dự án nuôi gà thả vườn tại thôn Xốp Nghét

Hiệu quả từ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã tạo nên động lực giúp cho người dân trong vùng được hưởng lợi từ Dự án không những nâng cao đời sống cho Nhân dân mà còn tác động mạnh vào cách nghĩ, cách làm kinh tế của người nghèo, giúp họ có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bích Hồng - A Lộc.  

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 08/09/2016 Lượt xem : 1045
Quay Về