Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Enter Title

   Đóng

I. Thông tin chung

 Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glei

 Địa chỉ: Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 Số điện thoại: 02603 833114

Email: ubmtdakglei@gmail.com   

 Thường trực UBMTTQVN huyện:

 

Ông Plong Phan

  Chủ tịch UBMTTQVN huyện 

- SĐT: 0817121976

- Email: 

- Phụ trách chung

 

Ông Trần Trọng Dũng

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- SĐT: 

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

 Ông Bùi Xuân Cảm

 Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

- SĐT: 

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: