Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Phòng Nội vụ huyện

 Thông tin chung

Tên cơ quan: Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei

Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei

Điện thoại: (Đang cập nhật)

Email: (Đang cập nhật)

Trưởng phòng: Ông Đinh Xuân Hòa

Điện thoại: 0975 422797

Email:  (đang cập nhật)

Phó phòng: Bà Y Thuận

Điện thoại: 0976 728969

Email: thuanvpubdakglei@gmail.com

 

Phó phòng: Ông Trần Đình Nghệ

Điện thoại: 0972 155329

Email: