Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Tin tức Hội Nông dân

   Đóng
11:02 SA | 30/07/2018

 Chiều ngày 25/7/2018 Hội Nông dân huyện và Công an  huyện Đăk Glei phối  hợp với các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp vận động nông dân 3 xã biên giới đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2022.

8:25 SA | 19/04/2018

 Nông dân huyện Đăk Glei chiếm gần 89% dân số, đây là lực lượng lao động chính trong xã hội. Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Kội nông dân huyện Đăk Glei đã không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội trong phát triển nông nghiệp và xây dưng nông thôn mới, góp phần  xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng ổn định và phát triển.