Đăng Nhập

SimpleMenu

   Đóng

Thông tin hoạt động

   Đóng
HUYỆN ĐOÀN

Giải pháp nâng cao chất lượng chi đoàn khu dân cư tại huyện Đăk Glei

 Hiện nay, hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở, nhất là tại địa bàn dân cư vẫn là khâu yếu trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn không chỉ ở riêng huyện Đăk Glei mà ở hầu hết các địa phương trong cả tỉnh. Do đó, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chi đoàn trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Qua quá trình khảo sát 113 Chi đoàn khu dân cư trên địa bàn huyện, đến cuối năm 2018, chỉ có 86 Chi đoàn (chiếm tỷ lệ 76,1%) duy trì được các hoạt động và tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường xuyên; 96 Chi đoàn (chiếm tỷ lệ 84,9%) có đầy đủ Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn; 47 Chi đoàn (chiếm tỷ lệ 41,6%) có Bí thư hoặc Phó Bí thư thường xuyên đi làm ăn xa nhà; có 113 Chi đoàn (chiếm tỷ lệ 100%) không thể triệu tập đầy đủ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn trong 3 buổi sinh hoạt gần nhất. Bên cạnh đó, quá trình, kết quả hoạt động đoàn tại khu dân cư trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, như: Tỷ lệ đoàn viên mới được kết nạp từ địa bàn dân cư, tỷ lệ thu hút, tập hợp ĐVTN trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội còn thấp. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Cán bộ đoàn thôn (cụm) năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa dành thời gian cho công tác Đoàn...

Đoàn xã Đăk Môn dựng nhà bếp cho hộ gia đình chính sách

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở luôn biến động, luân chuyển; sự quan tâm của một số cấp ủy địa phương đối với công tác Đoàn chưa thực sự tương xứng; sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường, làm thay đổi, lệnh lạc tư tưởng của một bộ phận thanh niên, dẫn đến có lối sống thực dụng, thiếu tu dưỡng bản thân và ý thức phấn đấu vươn lên, cá biệt một bộ phận đoàn viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Thường trực Huyện đoàn dự sinh hoạt Chi đoàn và tổ chức sinh nhật tập thể

Trước thực tiễn đó, xác định việc nâng cao chất lượng chi đoàn là nội dung trọng yếu trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn. Ban Chấp hành Huyện đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư trong năm 2019. Trong đó, xác định việc duy trì chế độ sinh hoạt chi đoàn là khâu then chốt, tạo động lực để nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng tổ chức đối với ĐVTN. Đồng thời, BTV Huyện đoàn đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động gắn chặt việc xây dựng Chi đoàn với việc bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới như mô hình 1+1 (Mỗi đoàn viên giới thiệu một người để kết nạp Đoàn, Hội); mô hình Nuôi heo đất, cùng em đến trường để hỗ trợ học bổng cho thiếu nhi tại thôn, làng; mô hình Đoạn đường thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An ninh trật tự; mô hình Cán bộ đoàn 4 sát: Sát chủ trương, sát thực tiễn, sát nhiệm vụ và sát Đoàn viên thanh niên; mô hình Sinh hoạt Chi đoàn gắn với Sinh nhật tập thể; các mô hình gây quỹ Chi đoàn...

Chi đoàn thôn Đăk Wâk - Đoàn xã Đăk Kroong tổ chức giải bóng đá

Cụ thể hóa nội dung trên, các đơn vị đoàn cơ sở đã chủ động triển khai kế hoạch sáng tạo, có hiệu quả. Điển hình như Đoàn xã Đăk Long đã đẩy mạnh các hoạt động gắn kết ĐVTN với công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình chính sách, chăm sóc thanh niên yếu thế. Đoàn xã Đăk Nhoong có các mô hình gây quỹ Chi đoàn sáng tạo, trong đó Chi đoàn cụm Đăk Brỏi đã gây quỹ trên 40 triệu, số tiền quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho đoàn viên mượn, đầu tư vào các mô hình kinh tế, xây nhà...

Chi đoàn thôn Pêng Bloong phát quang đường huyện lộ

Bên cạnh đó, để phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên, BTV Huyện đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới; thống nhất hướng dẫn công tác quản lý đoàn viên tới từng chi đoàn, nhất là việc nắm số lượng thực tế đoàn viên tại địa bàn, đơn vị. Ngoài ra, thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của ĐVTN địa phương.

Đồng thời, trong công tác cán bộ, BTV Huyện đoàn đã phối hợp Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các Chi bộ lựa chọn Bí thư chi đoàn phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn trên địa bàn dân cư, có uy tín, khả năng tập hợp dẫn dắt thanh niên, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, người đi tiên phong trong thực hiện đời sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, những đoàn viên có nghề nghiệp ổn định,… Ngoài ra, đã bổ sung nguồn Phó Bí thư Đoàn cấp xã là bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Bằng những giải pháp cụ thể, chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2019 đã có nhiều bước khởi sắc, trên 97% Chi đoàn duy trì được các hoạt động và tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường xuyên. Qua đó, không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tin, ảnh: Vũ Triều

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 30/10/2019 Lượt xem : 162
Quay Về