SimpleMenu

   Đóng

Articles

   Đóng
10:52 SA | 15/05/2020

Nghị quyết Kỳ họp Bất thường HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 17/4/2020.

3:25 CH | 03/03/2020

 

2:50 CH | 24/12/2019

 

10:09 SA | 31/07/2019

 Danh sách các Nghị quyết:

9:42 SA | 26/12/2018

 Các Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 xem TẠI ĐÂY

1:58 CH | 25/12/2018

 Ngày 20/12/2018, HĐND huyện ban hành Thông báo số 16/TB-HĐND v/v kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đăk Glei khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

2:44 CH | 24/08/2018

Các Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 xem TẠI ĐÂY

4:01 CH | 02/01/2018

 Ngày 18/12/2017, HĐND huyện ban hành Thông báo số 47/TB-HĐND v/v Kết quả Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

9:38 SA | 18/09/2017

 

9:36 SA | 18/09/2017