SimpleMenu

   Đóng

Articles

   Đóng
TÀI LIỆU KỲ HỌP

Một số tài liệu thảo luận tổ trước Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIV

 Tài liệu tải về TẠI ĐÂY

MỘT SỐ TÀI LIỆU PHỤC VỤ THẢO LUẬN TỔ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6,

HĐND HUYỆN KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT

TRÍCH YẾU

Tên file

1

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

1 BC 35 HDND.doc

2

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân huyện

2 bc 38 hdnd.doc

3

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện

3 bc 36 hdnd.docx

4

Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2018

Đang cập nhật

5

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2017 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện

Đang cập nhật

6

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

6 bc 37 hdnd.docx

7

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện.

7.1 ttr 03 hdnd.doc

7.2 du thao nghi quyet.doc

8

Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

8 bc 237 ubnd.pdf

9

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện

9 bc 318 ubnd.pdf

10

Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của UBND huyện

10 bc 300 ubnd.pdf

11

Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của UBND huyện

11 bc 310 ubnd.pdf

12

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện

12 bc 307 ubnd.pdf

13

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện

13 bc 299 ubnd.pdf

14

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018 của UBND huyện

14 bc 285 ubnd.pdf

15

Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện

15 bc 306 ubnd.pdf

16

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án “Bảo tồn, hỗ trợ phát triển cây sâm Ngọc Linh tại các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp đến năm 2020, định hướng 2030”.

16 ttr 116 - de an Sam Ngoc Linh.PDF

17

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  Đề án “Hỗ trợ và phát triển cây Đảng sâm tại các xã phía bắc giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030”.

17 ttr 115- de an cay Dang Sam.PDF

18

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

18 trr 107 kem du thao NQ.pdf

19

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

19 ttr 117- kinh te xa hoi 6 thnag cuoi nam.PDF

20

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018 của Tòa án nhân dân huyện

20 bc 41 TA.PDF

21

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

21 bc 183 vks.pdf

22

Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

22 bc 96 CCTHA.pdf

23

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương 6 tháng đầu năm 2018.

Đang cập nhật

 

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 25/06/2018 Lượt xem : 505
Quay Về