SimpleMenu

   Đóng

Articles

   Đóng
TÀI LIỆU KỲ HỌP

Tài liệu Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIV

 

Các báo cáo của UBND huyện

- Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 07/6/2019 v/v kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIV.

- Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 14/6/2019 v/v công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 14/6/2019 v/v công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 14/6/2019 v/v tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

- Báo cáo số 253/BC-UBND ngày 03/6/2019 v/v tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KTXH, QP-ÂN 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 14/6/2019 v/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 287/BC-UBND ngày 18/6/2019 v/v Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 21/6/2019 v/v công tác Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 11/9/2019 v/v quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 17/7/2019 v/v báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

Các báo cáo của HĐND huyện

Đang cập nhật...

Đăng bởi : Quản trị viên Ngày đăng : 24/07/2019 Lượt xem : 123
Quay Về