SimpleMenu

   Đóng

Văn bản HĐND huyện

   Đóng
 Tiêu ĐềThể LoạiMô TảClicks
Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 18/01/2019Báo cáoRút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021109
Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 17/5/2018 của HĐND huyệnBáo cáoV/v Kết quả giám sát các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND các xã, thị trấn140
Chương trình 06/CTr-HĐND ngày 29/01/2018Chương trìnhCông tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện144
Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 10/01/2018Thông báoV/v phân công thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018143
Công văn 03/HĐND-CV ngày 18/01/2018Công vănv/v điều hòa chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND huyện135
Công văn 02/HĐND-CV ngày 18/01/2018Công vănV/v đề nghị xây dựng Kế hoạch tiếp công dân năm 2018122
Chương trình 03/CTr-HĐND ngày 19/01/2018Chương trìnhGiám sát của Thường trực HĐND huyện năm 20182406
Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 19/01/2018Báo cáoRút kinh nghiệm công tác tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-202129
Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 16/11/2017Thông báoNội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021134
Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 11/10/2017Kế hoạchV/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021137
Chương trình số 05/CTr-HĐND ngày 11/9/2017 của HĐND huyệnChương trìnhChương trình làm việc tuần 37 của TT. HĐND huyện135
Báo cáo 37/BC-HĐND ngày 08/9/2017 của HĐND huyệnBáo cáoRút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021167
Báo cáo 36/BC-HĐND ngày 07/9/2017 của HDDND huyệnBáo cáoKết quả hoạt động tháng 8, chương trình công tác tháng 9 năm 2017908
Chương trình số 04/CTr-HĐND ngày 07/9/2017 của HĐND huyệnChương trìnhChương trình công tác tuần 36/2017 của Thường trực HĐND huyện133